Уул (олон тоо уулс) - эргэн тойрны орчноос дээш өргөгдөн гарсан өндөрлөг газар. Дэлхийн хамгийн өндөр уул бол далайн түвшнээс дээш 8,848 метрт орой нь байх Жомолунгма юм. Нарны аймаг дотор Ангараг гарагийн Олимп уул 21,171 метр өндөр цойлсон нь хамгийн өндөр уул гэгдэнэ. Уул нурууд нь чулуун мандлын хөдөлгөөн, техтоник хавтангуудын шахцалдан мөргөлдсөний үр дүнд үүссэн гэдэг.

Хадмал
Монгол үсгээр
буриад кирилл.уула
монгол кирилл.уул
халимаг кирилл.уул
Алтайн ноён оргил
Хатаны нурууны Белуха