«Улаан дарцаг» — 1971 онд Монгол улсад монгол хэлээр бүтсэн уран сайхны кино.