Улаанбаатар хотын банк

Улаанбаатар хотын банк нь 1998 онд Улаанбаатар сан УҮГ-ын хөрөнгө оруулалттайгаар байгуулагдсан, Монгол улсын Улаанбаатар хотод төвтэй банк байсан бөгөөд 2020 оны 6 сард Худалдаа Хөгжлийн Банктай нэгдсэн..