Убаши (1744-1774) нь 1762-1771 оны хооронд Халимагийг удирдаж байсан сүүлчийн хан юм. 1771 онд Торгуудын 5 айимгийн нийт 250000 хүнийг авч эх нутаг Зүүнгарын зүг хөдөлсөн урт аянаа эхлүүлсэн бөгөөд нутагтаа ирээд ердөө 20000 хүрэхгүй хүнтэй үлдэж, улмаар Манжид дагаар орсон.

Германы Манхайм хот дахь Райсс музейд хадгалагдаж буй, Убаши ханы хөрөг. Тосон будгийн зураг
Өмнөх
Дондогдаш хан
Халимагийн хан
1761-1771
Дараах
Байхгүй