Тэнгэрийн сахил

« Тэнгэрийн сахил » — 1991 онд бүтсэн Монголын уран сайхны кино.