Тууврын замд

«Тууврын замд» — 1979 онд Монгол улсад монгол хэлээр бүтсэн уран сайхны кино.