"Хэлэлцүүлэг:Тотем шүтлэг"-ны өөр хувилбарууд

Шинэ хуудас: шашин аль ч хэлбэрээр байсан ямагт тодорхой нутаг газар ард түмэн хамарсан байдаг бөгөөд чухам ...
(Шинэ хуудас: шашин аль ч хэлбэрээр байсан ямагт тодорхой нутаг газар ард түмэн хамарсан байдаг бөгөөд чухам ...)
(Өөрчлөлт алга)