"Удо Баркман"-ны өөр хувилбарууд

Хуудас үүсгэв: "'''Удо Б.Баркман''' (Barkmann, Udo: 1955 онд Германд төрсөн), -Германы монголч эрдэмтэн, доктор, профессор,нийтлэгч. БНАГУ-ын /ЗүүнГерман/ Хумболдтын Их сургуулийг монол судлал-түүхч, МУИС-д монгол, манж хэлний мэргэжлээр төгссөн. Файл:Доктор, профессор Удо Баркман.pn..."
(Хуудас үүсгэв: "'''Удо Б.Баркман''' (Barkmann, Udo: 1955 онд Германд төрсөн), -Германы монголч эрдэмтэн, доктор, профессор,нийтлэгч. БНАГУ-ын /ЗүүнГерман/ Хумболдтын Их сургуулийг монол судлал-түүхч, МУИС-д монгол, манж хэлний мэргэжлээр төгссөн. Файл:Доктор, профессор Удо Баркман.pn...")
(Өөрчлөлт алга)