"Байцаагч түшмэл (зохиол)"-ны өөр хувилбарууд

Хуудас үүсгэв: "«'''Байцаагч түшмэл'''» - Оросын алдарт зохиолч '''Николай Васильевич Гоголь'''-ийн зохиосон таван хэсэгтэй хошин шог жүжиг. == Зохиогдсон түүх == Гоголь 1835 оны намар жүжгийн ажлыг эхлүүлсэн ажээ. Зохиолын санааг түүнд А.С.Пушкин хэлж өгсөн гэж үздэг. Үүнийг Ор..."
(Хуудас үүсгэв: "«'''Байцаагч түшмэл'''» - Оросын алдарт зохиолч '''Николай Васильевич Гоголь'''-ийн зохиосон таван хэсэгтэй хошин шог жүжиг. == Зохиогдсон түүх == Гоголь 1835 оны намар жүжгийн ажлыг эхлүүлсэн ажээ. Зохиолын санааг түүнд А.С.Пушкин хэлж өгсөн гэж үздэг. Үүнийг Ор...")
(Өөрчлөлт алга)