"Өвөр Байгалийн бослого"-ны өөр хувилбарууд

Хуудас үүсгэв: " 1930 оын 3 дугаар сарын 2-4-д Өвөр Байгалийн Чит мужийн Малентиний район, Бурийт-Монголын АСС..."
(Хуудас үүсгэв: " 1930 оын 3 дугаар сарын 2-4-д Өвөр Байгалийн Чит мужийн Малентиний район, Бурийт-Монголын АСС...")
Tag: 2017 source edit
(Өөрчлөлт алга)
2,543

edits