"Ньютоны хуулиуд"-ны өөр хувилбарууд

No edit summary
 
=== Гуравдугаар хууль ===
Аливаа бие хоёр дахь биед F хүчээр үйлчлэхэд хоёр дахь бие нь эхний биед -F хүчээр үйлчилнэ. F ба -F нь ижил хэмжээтэй бөгөөд эсрэг чиглэлтэй.Ариука
 
<math>\overrightarrow{F}_{1}=-\overrightarrow{F}_{2}</math>
Anonymous user