"Латтис Больцманы Арга"-ны өөр хувилбарууд

* [http://physics.ndsu.edu/people/faculty/wagner/lattice_boltzmann_codes/ C examples]: C (GPL) хэл дээрх зарим ЛБА-ыг ашигласан бодлогын жишээнүүд.
* [http://code.google.com/p/lbm-c/ LBM-C]: Нээлттэй (GPLv2) CUDA код
* [http://walberla.net/doxygen/index.html/ waLBerla]: Хэрэглээ өргөнтэй ЛБА
* [https://www.tuhh.de/elbe/home.html/ elbe]: Бүтээмж өндөртэй ЛБА
 
=== Чөлөөт програм ===