"АТ-фразын жагсаалт"-ны өөр хувилбарууд

* H413: Усны амьтадыг удаан хугацаанд гэмтээж нөлөөлөх магадлалтай
* H420: Нийтийн эрүүл мэнд ба хүрээлэн буй орчинд агаарын дээд давхрага дахь озоны давхрагыг устгаснаар нөлөөлнө
 
[[Ангилал:Аюултай бодис болон бүтээгдэхүүн]]
[[Ангилал:Лабораторийн техник]]