"Сахарын цөл"-ны өөр хувилбарууд

* хойд хэсэгт нь: жилд 100 мм,
* өмнөд хэсэгт нь: жилд 150 мм байдаг байна. Гэхдээ унах тур тунадсын хэмжээ жил жилд янз бүр байна.
 
Сахарын цөлийн 15%-г л элс эзэлдэг ба үлдсэн 85%-г ургамал, чулуу, хайрга, хог хаягдал эзэлдэг.
 
== Байгалийн баялаг ==