"Усан боомт"-ны өөр хувилбарууд

{{main|Түр боомт}}
[[File:Dam Coffer.jpg|thumb|Монтегомеригийн сувгийн хаалт ба боомтыг барих үед ашигласан түр боомтын схем]]
[[Түр боомт]] нь жижиг далан хэлбэрийн боомт ба ихэвчлэн түр хугацаанд баригдах учир ийнхүү нэрэлжээ. Энэ боомт нь усны газаргын түвшнээс доош өндөржилт бүхий эсвэл усанд автсан барилгын талбайг уснаас хамгаалах үүрэгтэй. Бетон, мод, ган, ул хөрс гэсэн материалаар баригдах боломжтой ба мод ба төмөр ашиглаж байгаа үед гүн зоолтын шонгуудыг бат бэх байх үүднээс ашигладаг. Түр боомт нь ихэвчлэн усан орчинд хуурай нөхцөлд хийгдэх шаардлагатай ажилд хэрэглэгдэхээс гадна хөрсний уснаас хамгаалах зорилгоор барига байгууламжийн суурийн ажилд хэрэглэгдэнэ. Мөн үзэх [[Түшиц хана]]. Мөн түр боомтыг далай дээрх газрын тос олборлох платформуудыг засварлахад ашигладаг. Иймэрхүү тохиолдолд боомт нь ус нэвтрэхээргүй метал хавтангуудаар гагнагдаж хийгдэх ба дотохдотор нь агаар дүүргэж усыг гадагшлуулна.
 
====Байгалийн боомт====