"Усан боомт"-ны өөр хувилбарууд

 
==== Түр боомт ====
{{main|CofferdamТүр боомт}}
[[File:Dam Coffer.jpg|thumb|Монтегомеригийн сувгийн хаалт ба боомтыг барих үед ашигласан түр боомтын схем]]
[[File:Dam Coffer.jpg|thumb|A cofferdam during the construction of [[canal lock|locks]] at the [[Montgomery Point Lock and Dam]].]]
[[Түр боомт]] нь жижиг далан хэлбэрийн боомт ба ихэвчлэн түр хугацаанд баригдах учир ийнхүү нэрэлжээ. Энэ боомт нь усны газаргын түвшнээс доош өндөржилт бүхий эсвэл усанд автсан барилгын талбайг уснаас хамгаалах үүрэгтэй. Бетон, мод, ган, ул хөрс гэсэн материалаар баригдах боломжтой ба мод ба төмөр ашиглаж байгаа үед гүн зоолтын шонгуудыг бат бэх байх үүднээс ашигладаг. Түр боомт нь ихэвчлэн усан орчинд хуурай нөхцөлд хийгдэх шаардлагатай ажилд хэрэглэгдэхээс гадна хөрсний уснаас хамгаалах зорилгоор барига байгууламжийн суурийн ажилд хэрэглэгдэнэ. Мөн үзэх [[Түшиц хана]]. Мөн түр боомтыг далай дээрх газрын тос олборлох платформуудыг засварлахад ашигладаг. Иймэрхүү тохиолдолд боомт нь ус нэвтрэхээргүй метал хавтангуудаар гагнагдаж хийгдэх ба дотох нь агаар дүүргэж усыг гадагшлуулна.
A [[cofferdam]] is a barrier, usually temporary, constructed to exclude water from an area that is normally submerged. Made commonly of wood, [[concrete]], or [[steel]] sheet [[Deep foundation|piling]], cofferdams are used to allow construction on the [[Foundation (architecture)|foundation]] of permanent dams, bridges, and similar structures. When the project is completed, the cofferdam will usually be demolished or removed unless the area requires continuous maintenance. See also [[causeway]] and [[retaining wall]]. Common uses for cofferdams include construction and repair of off shore oil platforms. In such cases the cofferdam is fabricated from sheet steel and welded into place under water. Air is pumped into the space, displacing the water and allowing a dry work environment below the surface.
 
====Байгалийн боомт====