"Усан боомт"-ны өөр хувилбарууд

 
==== Модон боомт ====
[[File:Dam Timber Crib.jpg|thumb|left|AМичиган timberдахь cribсал damхэлбэрийн inмодон [[Michigan]]боомт, photographed1978 inоны 1978зураг.]]
[[Модон]] боомт нь аж үйлдвэрийн хувьсгалын үед чухал газруудад түргэн хугацаанд усны эх үүсвэрийг бий болгоход хэрэглэгдэж байжээ. Боомтын өндөр хязгаартай, насжилт багатай гэсэн шалтгаанаар орчин үед энэ төрлийн боомт баригдаагүй боловч модон бүтээцлэл нь тогтмол нойтон байвал торх шиг эдэлгээтэй байж усны найдвартай санг бий болгох юм. Модон боомт барих хамгийн тохиромжтой газар нь ул хөрс чулуулаг багатай, цементийн тээвэр хол хийх, модны арвин их үүсвэртэй газар байх ба бага түрэлтэт, тохируулах боомт барих боломжтой. Хойт Америкийн зүүн хэсэгт баригдсан байсан ихэнх модон боомтууд нурсан ба тэдгээрийн заримых дээр нь давхарлаж шороон боомт барьсан нь боомтын тогтворшилтонд эерэг нөлөөтэй байдаг. Хоёр нийтлэг модон боомтын хэлбэрүүд байх ба тэдгээрийг ''сал'' хэлбэрийн ба ''самбар'' хэлбэрийн гэж ангилна.
[[Timber]] dams were widely used in the early part of the industrial revolution and in frontier areas due to ease and speed of construction. Rarely built in modern times because of relatively short lifespan and limited height to which they can be built, timber dams must be kept constantly wet in order to maintain their water retention properties and limit deterioration by rot, similar to a barrel. The locations where timber dams are most economical to build are those where timber is plentiful, [[cement]] is costly or difficult to transport, and either a low head diversion dam is required or longevity is not an issue. Timber dams were once numerous, especially in the North American west, but most have failed, been hidden under earth embankments, or been replaced with entirely new structures. Two common variations of timber dams were the ''crib'' and the ''plank''.
 
''Модон сал боомт''ууд нь гүн суулгасан модон шон болон түүнтэй эвлүүлж зангидсан модон хүрээнээс бүтэх ба гол хэсэгт дүүргэлт болгон хөрс, чулуу хийдэг. Модон чул рам бүхий боомт байж болох ба барих арга нь модон байшинтай ижил юм. Хүнд гуалингууд нь боомтын нүүрэн хэсэгт байрлах ба боомтын тогтворшилтыг жингээрээ бий болгож байдаг. Усны түвшин өргөх зориулалттай хөвдөг модон боомтуудыг 19-20-р зууны эхэн үед хэрэглэж байжээ.
''Timber crib dams'' were erected of heavy timbers or dressed logs in the manner of a log house and the interior filled with earth or rubble. The heavy crib structure supported the dam's face and the weight of the water. [[Splash dam]]s were timber crib dams used to help float [[logging|logs]] downstream in the late 19th and early 20th centuries.
 
''Модон самбар боомт'' нь [[түшиц хана]] шиг нимгэн хийцтэй ба дээд болон доод хашицаас тулах олон тулгуур шонгуудаас тогтоно. Их биеийг зангидсан гуалингаар хийх ба гол хэсэгт нь жинг нэмэх үүднээс бул чулуу, элс хайргыг хийдэг байжээ.
''Timber plank dams'' were more elegant structures that employed a variety of construction methods utilizing heavy timbers to support a water retaining arrangement of planks.
 
=== Бусад төрлүүд ===