"TCP/IP"-ны өөр хувилбарууд

no edit summary
{{IPstack}}
'''TCP/IP''' (буюу '''[[Transmission Control Protocol]]/[[Internet Protocol)]]''' гэдэг нь сүлжээнд хэрэглэгддэг програм хангамж дээр үндэслэгдсэн харилцааны протокол юм. TCP/IP нэг машинаас нөгөөд мэдээллийг дамжуулах үйлдлийг тодорхойлно. Мэдээлэл харилцааны протокол нь мэдээлэл солилцоонд гарах алдаа, мэдээлэл хүргэх дэг журам, удирдлагыг хянаж байх үүрэгтэй. TCP/IP эдгээр үүргийг гүйцэтгэнэ. Энэ 2 протокол бусад протоколтой харилцан ажилладаг гэдгийг мартаж болохгүй. Өөрөөр хэлбэл протоколууд тус тусдаа өөрийн гэсэн үүрэгтэй.
 
Компьютерийн протокол компьютер хоорондын харилцах аргыг тодорхойлно. Хэрэв нэг компьютер нөгөө компьютерт мэдээлэл дамжуулах үед хоёулаа протоколыг зөв хөтөлсөн бол машины төрөл, ямар үйлдийн системтэйгээс үл шалтгаалан мэдээлэл дамжина. Компьютерийн протокол нь мэдээлэл солилцох үйлдлийг зохицуулдаг дүрмийн цогц юм.