Хааяа википедиад хувь нэмэр оруулдаг, UlaanbaatarBot-г ашиглаад массаар нь зарим нэг юмыг өөрчиж янзалдаг.