"Дараалал"-ны өөр хувилбарууд

засварлах хураангуй байхгүй
No edit summary
No edit summary
Мөр 1:
[[Image:Data Queue.svg|thumb|300px|right|ЭОЭГ (Эхэлж-Орвол-Эхэлж-Гарна) зарчимтай дарааллын дүрслэл]]
[[Компьютерийн шинжлэх ухаан]]д '''Дараалал''' буюу '''Кюү''', '''Queue'' гэдэг нь [[өгөгдлийн бүтэц]] болон [[өгөгдлийн цуглуулга]] юм. Энэ нь өгөгдлийг цэгцэлж дэс дараалалд нь оруулахад тусладаг ба дараах зарчимтай. Нэмэгдэж орсон өгөгдөл нь дарааллын төгсгөлд орох буюу ''энкюү'' эсвэл хасагдах нэгж нь дарааллын урд байрлах буюу ''дэкюү''. Өөрөөр хэлбэл дараалалд элемэнт нэмэгдвэл эхний элемэнт устана гэсэн үг бөгөөд дараалалд орж ирэхээс өмнө байсан элемэнтүүд нь устгагдсан байх ёстой гэсэн шаардлагыг тавьдаг ([[FIFO]]). Ихэвчлэн урд талын эсвэл [[пийк]] үйлдэл хийгдсэн бол дарааллын урд байрлах элемэнтийн утгыг устгахгүйгээр буцаадаг. Дараалал нь [[шугаман өгөгдлийн бүтэц]] болон [[хийсвэрлэлттэй дараалл]]ын цуглуулгын жишээ юм.<br />
 
Дараалал нь компьтерийн шинжлэх ухаан, мэдээлэлийн хэрэгсэл, мөн судалгааны ажил зэрэгт ашиглагддаг. Ингэхдээ өгөгдөл, хүн, болон обектүүдыг компьютерт өгөгдлийн нэгж хэлбэрээр хадгалж аван дараа нь шаардлагатай үед дуудаж ажиллуулдаг. Энэ нь ерөнхийдөө буферийн функцтэй төстэй. <br />
Мөр 37:
*[[William Ford]], [[William Topp]]. ''Data Structures with C++ and STL'', Second Edition. Prentice Hall, 2002. ISBN 0-13-085850-1. Chapter 8: Queues and Priority Queues, pp.&nbsp;386&ndash;390.
*[[Adam Drozdek]]. ''Data Structures and Algorithms in C++'', Third Edition. Thomson Course Technology, 2005. ISBN 0-534-49182-0. Chapter 4: Stacks and Queues, pp.&nbsp;137&ndash;169.
;Citations
{{Reflist}}</br>
 
==Гадаад холбоосууд==
{{Commons category|Queue data structure}}
*[http://scanftree.com/Data_Structure/Queues Queues with algo and 'c' programe]
 
*[http://www.halpernwightsoftware.com/stdlib-scratch/quickref.html#containers14 STL Quick Reference]
*[http://www.ludvikjerabek.com/downloads.html VBScript implementation of stack, queue, deque, and Red-Black Tree]
{{Data structures}}
{{DADS|Bounded queue|boundedqueue}}
 
{{DEFAULTSORT:Queue (Data Structure)}}
[[Ангилал:Өгөгдлийн бүтэц]]