"Барилгын төлөвлөлт"-ны өөр хувилбарууд

* Зургуудын жагсаалтыг гаргах
 
=== Хүлээлгэн[[Зургийг өгөхөдхүлээлгэн өгөх]]өд оролцох ===
* Саналуудыг шалгаж үнэлэх
* [[Үнэ|Үнийг]] тохиролцох
 
=== [[Барилга барих үед хариуцсан байгууллагын зүгээс хийх хяналт шалгалт]] ===
* Хүлээн зөвшөөрөгдсөн техникээр обьектийг төлөвлөлтийн дагуу явагдаж буй эсэхийг хянах
1,341

edits