"Аргун"-ны өөр хувилбарууд

б
Гэвч эдгээр хүчин чармайлт дэндүү бага, дэндүү хожимдсон ажил болсон. 1291.05.18-д мамлюкууд Сэн-Жан-д'Акрыг эзэлжээ.
 
1291 оны 8-р сард Николас Аргунд захидал бичиж, түүнд I Эдвардын Ариун газрыг эргүүлэн авах загалмайтны дайнд мордох гэж буй төлөвлөгөөг мэдээлж, загалмайтнууд зөвхөн монголчуудын "хүчирхэг гар"-ын тусламжтай амжилт олно гэж мэдэгджээ.<ref>Schein, p.809</ref> NicolasНиколас repeatedзагалмайтны anүргэлж oft-toldхийдэг themeзаншлын ofдагуу theАргуныг Crusaderугаалга communications to the Mongolsүйлдэн, asking Arghun to receive baptism and toмамлюкуудын marchэсрэг againstцэргээ theхөдөлгөхийг Mamluksхүсчээ.<ref>Jackson, p.169</ref> Гэвч Аргун өөрөө 1291.03.10-д нас барсан байсан бөгөөд IV Николас өөрөө 1292 оны 3-р сард мөн нас барснаар тэдний хамтын ажиллагаа явуулах оролдлого эцэс болжээ.<ref>Runciman, p.412</ref>
 
I Эдвард Аргуны залгамжлагч [[Гайхату]]д 1292 онд [[Жөффри дө Лангли]]йг элчээр илгээсэн боловч зөвхөн Аргуны хүү Газаны үед л харилцаа сэргэжээ.
2,469

edits