Abuse filter management

Abuse Filter navigation (Home | Recent filter changes | Examine past edits | Abuse log)
Of the last 1,880 actions, 0 (0%) have reached the condition limit of 1,000, and 5 (0.27%) have matched at least one of the filters currently enabled.

Та доромжлолоос сэргийлэх шүүлтүүрийн системд холбогдсон байна. Уг шүүлтүүр нь автоматаар тохиолдол бүрт өөрчлөлт хийх байдлаар ажиллана. Энд хийгдсэн шүүлтүүрүүдийг жагсаан харуулж тэдгээрийг өөрчилж болно.

All filters

Options
Filter ID Public description Consequences Status Last modified Visibility
Үр дүн байхгүй байна