ТольнаУнгар улсын Өмнө Дунантуль мужийн 231 мянган хүнтэй хошуу. Төв нь Сексард хот.