Тарвагатайн нуруу — Тал нь Хасагийн нутагт, тал нь Хасаг-Хятад хоёр улсын хил болсон нуруу.

Зүүнээс баруунш тогтсон. 250 км урт, хамгийн өргөндөө 50 км байна. Нэг талаас Дорно Казахстан мужийн Тарвагатай районы нутаг, нөгөө талаас Шиньжян орны Тарвагатай тойргийн нутагт байна. Оргил өндөр нь Окпеты (2995 м). Саур гэх салбар нуруу зүүн талд нь бий.

Нурууны өвөрт Үржар суурин, Тарвагатай хот, ахиулаад харвал зүүн хойд талд нь Зайсан нуур, баруун урд талд нь Алакөл байна.

Хүннү, Сяньбигаас эхлээд Монголд тогтсон эртний улсын хил Или-Тарвагатaй хүрдэг байв.

Газрын зурагтЗасварлах