Чугучак нь Шиньжян мужийн хот юм.

Чугучак (улаан)