Тарваган тахал (кино)

«Тарваган тахал» — 1940 онд бүтсэн Монголын уран сайхны кино.