Сүүн цагаан өргөө

« Сүүн цагаан өргөө » — 1990 онд бүтсэн Монголын уран сайхны кино.