Сүүлчийн шөнө (Монгол кино)

«Сүүлчийн шөнө» — 2014 онд Монгол улсад монгол хэлээр бүтсэн уянгын уран сайхны кино.