Сүхболдын яриа

«Сүхболдын яриа» — 1975 онд Монгол улсад монгол хэлээр бүтсэн уран сайхны кино.