Сэтгүүлч нь олон нийтийн хэвлэл мэдээллээр дамжуулан сэдвийн мэдээлэл ба үзэл бодлыг олон нийтэд нийтлэх, түгээх ажлыг үндсэн мэргэжлээ болгон ажилладаг хүн юм.

Телевизийн нэвтрүүлэгч ажил дээрээ

ҮүрэгЗасварлах

Сурвалжлагч гэдэг нь эх сурвалжтай мэдээлэх зорилгоор судалгаа хийдэг, бичдэг, мэдээлдэг сэтгүүлчийн төрөл буюу албан тушаал юм. Сэтгүүлч мэргэжилтэй хүний үндсэн мэргэжлээрээ ажиллах анхан шатны албан тушаалыг сурвалжлагч гэдэг. Сурвалжлагч нь сэтгүүл зүйн үүрэг болоод сэтгүүл зүйн зарчмын хүрээнд ажилладаг.

НҮБ-ын Үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөний Тусгай илтгэгчийн 2012 оны тайланд “Сэтгүүлч бол нийгмийн салбаруудад, эсвэл  нийгэмд бүхэлд нь мэдээлэл өгөхийн тулд үйл явдлыг ажиглаж,  тодорхойлон  тайлбарладаг, баримтжуулдаг,  мөн нийгэмд нөлөө үзүүлж буй үйл явдал, мэдэгдэл, бодлого, төлөвлөгөөнд шинжилгээ хийж, ийм мэдээллийг системд оруулах,  баримт сэлт цуглуулах зорилготой хүн хувь юм” гэжээ. (Глоб интернэшнл ТББ, Сэтгүүлч гэж хэн бэ?, 2019 нийтлэлээс)

Ажлын талбарЗасварлах

Сэтгүүлчид нь олон төрлийн хэвлэл мэдээллийн салбарт ажиллана. Үүнд: олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл болон бусад байгууллагад ажилладаг.

Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэлдЗасварлах

Сонин, сэтгүүл, вэб сайт, цахим сэтгүүл зүй болон телевиз, радио, подкаст, мэдээллийн агентлаг зэрэгт сурвалжлагчаар ажиллана.

Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлд байнгын тогтмол болон урт, богино хугацааны томилолт авч сурвалжлагчаар ажилладаг. Үүнд:

  • орон нутагт суугаа сурвалжлагч (аймаг, сумдад)
  • хилийн чанад дахь сурвалжлагч (гадаад улс оронд)

Албан тушаалуудЗасварлах

Сэтгүүлч мэргэжилтэй хүн хэвлэл мэдээллийн байгууллагад ажиллахад хашдаг албан тушаалууд бий.

  1. Сурвалжлагч
  2. Редактор
  3. Тоймч
  4. Булан хөтлөгч гэх мэт.

Аж ахуйн нэгж, байгууллагадЗасварлах

Аж ахуйн нэгж, төрийн байгууллага болон төрийн бус байгууллагуудын хэвлэл мэдээллийн хэлтэст сэтгүүл зүйн мэдлэг боловсрол, ур чадварын дагууд ажилладаг. Үүнд:

Цахим холбоосЗасварлах

Wiktionary: Сэтгүүлч – Энэ үгийг тайлбар толиос харна уу
  Commons: Сэтгүүлч – Викимедиа зургийн сан