Сурвалжлагч бол олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэлд буюу хэвлэл мэдээллийн байгууллагад ажиллаж мэдээлэл хайх, олох, бичих, засварлах үүрэг хүлээсэн албан тушаалыг хэлнэ. Өөрөөр хэлбэл, сурвалжлагч нь мэдээ болох үйл явдал, сэдвийг хайх, олох, боловсруулж сонин, сэтгүүл эсвэл радио, телевиз зэрэг олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр түгээдэг. Сурвалжлагч хүн сэтгүүлч мэргэжилтэй үгүй эсэхээс үл хамаарч сэтгүүл зүйн үндсэн үйл ажиллагааг эрхэлж байгаа хүн юм.

Төрөл ангилалЗасварлах

Сурвалжлагчийг эрхэлж буй ажлын газар, байршил, хүлээж бүй үүрэг, хариуцан ажиллах хэсэг зэргээс шалтгаалж ангилж нэрлэдэг.

Мэдээллийн хэрэгслээрЗасварлах

 • Сонин сэтгүүлийн сурвалжлагч эсвэл Сонин хэвлэлийн сурвалжлагч, Сонины сурвалжлагч
 • Радио, телевизийн сурвалжлагч эсвэл Радиогийн сурвалжлагч, Телевизийн сурвалжлагч
 • Вэб сайтын сурвалжлагч
 • Подкастын сурвалжлагч

Бүс нутгаарЗасварлах

 • Олон улсын сурвалжлагч
 • Орон нутгийн сурвалжлагч

Сэтгүүл зүйн бүтээгдэхүүн ба сэдвээрЗасварлах

 • Мэдээний сурвалжлагч
 • Гадаад мэдээний сурвалжлагч
 • Шууд сурвалжилгын сурвалжлагч
 • Эрэн сурвалжлагч
 • Эдийн засгийн сурвалжлагч
 • Улс төрийн сурвалжлагч
 • Загварын сурвалжлагч
 • Спортын мэдээний сурвалжлагч

Үйл явдал ба байгууллагаарЗасварлах

Зарим тохиолдолд ямар нэг тусгай хөтөлбөр, үйл ажиллагаа, ёслол, баярын цэнгүүн зэрэгт "тусгай сурвалжлагч" эрхийн бичиг өгч ажилладаг. Тусгай сурвалжлагчийн эрхийн бичиг урт хугацааны ба богино хугацааны гэж байна. Үүнд:

 • Баяр наадмын сурвалжлагч /... баярын цэнгүүний сурвалжлагч, ...багт наадмын сурвалжлагч, ...өдөрлөгийн сурвалжлагч/
 • Парламентын сурвалжлагч
 • УИХ-ын сурвалжлагч
 • Шүүхийн сурвалжлагч
 • Улаан хивсний ёслолын сурвалжлагч /...урлагийн наадмын сурвалжлагч, ...шилдэг шагнал гардуулах ёслолын сурвалжлагч/
 • Дайн мөргөлдөөний сурвалжлагч
 • Дипломат албаны сурвалжлагч /...дээд хэмжээний уулзалтын сурвалжлагч, ...айлчлалын сурвалжлагч/

Гадаад холбоосЗасварлах

Сэтгүүлч ба сурвалжлагч

Сэтгүүлчийн нэр хүнд хаанаас эхэлж, хаана дуусах бол