Са́нтус (португалаар Santos, дуудлага нь [саантус], заримдаа [саантуш], оросоор Сантус) — Бразил улсын Сан-Паулу мужийн харъяат, 418,288 хүнтэй (2007 онд) далайн боомт хот. Бразилын хөлбөмбөгийн «Сантус» баг энэ хотод төвлөн тоглодог.