Ретровирус (англ. Retrovirus) нь РНХ вирусын нэг төрөл бөгөөд эзэн эсд нэвтрэн орж, өөрийн РНХ генээс урвуу транскриптазын ферментийг ашиглан ДНХ үүсгэдэг. Үүссэн ДНХ нь эзэн эсийн гентэй нэгддэг байна. Ийнхүү уг вирус нь эсийн нэг хэсэг мэт болж хувирдаг аж.

Retroviruses
Ангилал (Вирус)
Group: Group VI (ssRNA-RT)
Овог: Retroviridae
Genera

Subfamily: Orthoretrovirinae

Alpharetrovirus
Betaretrovirus
Gammaretrovirus
Deltaretrovirus
Epsilonretrovirus
Lentivirus

Subfamily: Spumaretrovirinae

Spumavirus