Пүрэв нь долоо хоногийн дөрөв (ISO 8601 стандартын дагуу), эсвэл тав дахь (Ням гарагаас эхэлж тоолбол) хоног (өдөр) юм.

Монголчууд энэ өдрийг монгол хэлэнд Бархасбадь гаригийг илтгэх 3 янзаар нэрлэдэг уламжлалтай учир байна. Хамгийн түгээмэл нь төвөд гаралтай "Пүрэв" гэгддэг, үүнээс гадна санскрит гаралтай Бархасбадь болон монголчилсон Модон өдөр гэж нэрлэгддэг.