Open main menu

Психоанализ (герм. Psychoanalyse) нь сэтгэцийн задлан шинжилгээ гэсэн үг юм. Хүний сэтгэл зүйн тухай онол болон сэтгэл зүйг эмнэх аргуудын цогц болно. З.Фройд анх шинжлэх ухааны түвшинд хүргэсэн.