Программ хангамжийн инженерчлэл

— «Програм хангамжийн инженерчлэл» гээд холбогдов —

Программ хангамжийн инженерчлэл (англиар: Software engineering) нь сайн программ хангамж үйлдвэрлэхэд чиглэсэн компьютерын шинжлэх ухааны нэг салбар юм. "Программ хангамжийн системтэй, зарчимч мөн тодорхой арга аргачилал бүхий хөгжүүлэл, үйл ажиллагаа, арчилгааг программ хангамжийн инженерчлэл гэнэ." гэж IEEE 610.12 нормд дурджээ. Программ хангамжийн инженерчлэл нь программ хангамжийн хөгжүүлэлийн бүхий л үе шатыг хамарсан дотроо маш олон дэд салбартай. Программ хангамжийн салшгүй нэгэн хэсэг нь хөгжүүллийн хажуугаар түүнийг цааш авч явах Арчилгаа байдаг. Сүүлийн үед ихээр яригдах болсон программ хангамжийн инженерчлэлийн харьцангуй шинэ нэгэн салбар бол Вэб инженерчлэл.

Программ хангамжийн инженерчлэлийн салбаруудEdit

Үндсэн үйл ажиллагаа

1. Төлөвлөлт

 • Үүргийн дэвтэр
 • Арчилгааны дэвтэр (техникийн баримтуудаар баяжуулагдсан, үүргийн дэвтэр)
 • Зардлын баримжаа (Function-Point-Арга эсвэл COCOMO)
 • Үйл ажиллагааны загвар

2. Анализ

 • Шаардлагын шинжилгээ
 • Үнэлгээ
 • Процессийн анализ
 • Системийн анализ
 • Бүтэцчилсэн анализ(Structured Analyse)
 • Объект хандалтат анализ (ОХА)

3. Загварчилал

 • Програм хангамжийн архитектур
 • Бүтэцлэсэн загвар (Structured Design)
 • Объект хандалтат загвар (OOD)
 • Unified Modeling Language (UML)
 • Fundamental Modeling Concepts (FMC)

4. Програмчилал

 • Стандартчилагдсан програмчилал
 • Бүтэцлэгдсэн програмчилал
 • Объект хандалтат програмчилал (OOP)
 • Функционал програмчилал

5. Шалгалт ба биелэлт

 • Модулын шалгалт (Low-Level-Test)
 • Холболтын шалгалт (Low-Level-Test)
 • Системийн шалгалт (High-Level-Test)
 • Чанарын шалгалт (High-Level-Test)

Түших үйл ажиллагаа

6. Төслийн менежмент

 • Business case
 • Defining and managing Project Scope
 • The Work Breakdown Structure and Project Estimation
 • Төслийн хуваарь болон Төсөвлөлт
 • Төслийн эрсдлийн Хяналт
 • Төслийн харилцаа холбоо, Tracking, болон Тайлагнал
 • Managing Organisational Change, Resistance, болон зөрчилдөөн
 • Project Procurement Management and Outsourcing
 • Leadership and Ethics
 • Төслийн гүйцэтгэл, Closure, болон Үнэлгээ
 • 7. Чанарын менежмент

  • Capability Maturity Model Integration
  • Spice (Norm) (Software Process Improvement and Capability Determination)
  • Incident менежмент
  • Problem менежмент
  • Програм хангамжийн хэмжүүр
  • Статистик анализ (Сул талуудын тооцоо)
  • Програм хангамжийн эргоном (тохь тух гэж болох юм)

  8. Тохиргооны менежмент

  • Хувилбарын зохион байгуулалт (version management)
  • Өөрчлөлтийн менежмент
  • Гаргалтын менежмент
  • Хэрэглээний менежмент

  9. Баримтжуулалт

  • Програм хангамж баримтжуулалтын хэрэгслүүд
  • Техникийн баримтжуулалт (Хөгжүүлэгчийн гарын авлага)
  • Системийн баримтжуулалт (Үргэлжлүүлэн хөгжүүлэл ба алдаа засалт)
  • Бизнесийн процесс (Үргэлжлүүлэн хөгжүүлэх ухагдахуун ба аргачилал)
  • Хэрэглэгчийн гарын авлага

  Программ хангамжийн төсөл бүр зайлшгүй дээр дурдсан үе шатууд хэрэгжих албагүй. Ямар байдлаар төсөл хэрэгжих нь тухайн төслийн төсөв болон даалгавар өгөгчийн шаардлагаас хамаарна.