Вэб инженерчлэл

Вэб инженерчлэл нь портал систем, вэб дэлгүүр (э-коммерс) эсвэл ямар төвөгтэй вэб програм гэх мэт вэб програм хангамжийн хөгжлийг тодорхойлдог ухагдахуун.
Вэб инженерчлэл нь зөвхөн хөгжүүлэлийг авч үздэггүй ба өмнө хийгдсэн вэб програм хангамжийг цааш хөгжүүлэх арчилах өргөтгөх зэрэг үйл ажиллагааг авч үздэг.