Приютнийн район

Приютнийн район (орос. Приютненский район, Приютнин район, хал. Әмтә Нур) — ОХУ-ын Бүгд Найрамдах Халимаг Улс (БНХалУ)-ын район. Халимаг Ойрд аялгаар Әмтә Нур буюу Амттай нуур гэсэн утгагтай.