Оросын өөртөө засах муж

Одоогийн Орос улсад өөртөө засах муж ганц бий. Холбооны 83 махбодын нэг болно.

Мөн үзэх

засварлах