Органик хөдөө аж ахуй

Органик хөдөө аж ахуй нь сэлгэн тариалалт, амьтан, ургамлын гаралтай бордоо хэрэглэх, биологийн аргаар хортонтой тэмцэх зэрэг аргуудад түшиглэн хөдөө аж ахуй эрхлэх нэгэн хэлбэр юм. Органик ХАА нь бордоо, пестицид хэрэглэдэг боловч наноматериал, генийн өөрчлөлттэй организм болон үйлдвэрийн аргаар гарган авсан гормон гэх мэт өсөлтийг дэмжигч бодис, хүнсний нэмэлтүүд, антибиотик, нийлэг бордоо, пестицид (гербицид, фунгицид, инсектицид) зэргийн хэрэглээг хязгаарлах юмуу хориглоно. Олон Улсын Органик ХАА Хөдөлгөөнүүдийн Холбоо (IFOAM) нь органик ХАА-н чиглэлээр судалгаа, шинжилгээ, үйлдвэрлэл эрхэлдэг байгууллага, холбоодуудыг нэгтгэсэн олон улсын байгууллага бөгөөд тэдний гаргасан суурь стандартад дэлхийн ихэнх улс орны энэ чиглэлийн хууль, дүрэмүүд суурилсан байдаг. IFOAM-ын гаргасан тодорхойлолтоор органик ХАА нь:

Хөдөө аж ахуй
Cow portrait.jpg

Ерөнхий
Агробизнес · Хөдөө аж ахуй
Хөдөө аж ахуйн шинжлэх ухаан · Агрономи
Мал аж ахуй
Өргөтгөсөн фермийн аж ахуй
Үйлдвэржсэн фермийн аж ахуй
Аж үйлдвэржсэн хөдөө аж ахуй
Эрчимжсэн фермийн аж ахуй
Органик хөдөө аж ахуй
Тогтвортой хөдөө аж ахуй
Суурин хөдөө аж ахуй

Түүх
Хөдөө аж ахуйн түүх
Неолитийн хувьсгал
Лалын хөдөө аж ахуйн хувьсгал
Британий хөдөө аж ахуйн хувьсгал
Ногоон хувьсгал

Нарийвчилсан
Усны аж ахуй · Сүүний аж ахуй
Бэлчээрлэлт
Эрчимжсэн гахайн аж ахуй · Модны боловсруулалт
Шувууны аж ахуй · Будаа
Хонины аж ахуй
Буудай

Категориуд
Хөдөө аж ахуй
Биотехнологи

Tomato P5260299b.jpg
'Органик ХАА нь хүн, хүрээлэн буй орчин, хөрсийг эрүүл байлгахад чиглэсэн үйлдвэрлэлийн тогтолцоо юм. Сөрөг нөлөөтэй нэмэлт бодисууд хэрэглэхээс илүүтэй орон нутгийн нөхцөлд биологийн олон янз байдал, эргэлт, экологийн процессэд тулгуурлана. Органик ХАА нь үйлдвэрлэлд оролцогчдын амьдралын чанар, шударга харилцааг дэмжсэн, хүрээлэн буй орчинд ашиг тустай шинжлэх ухааны ололт, ашигтай шинэ загвар, уламжлалт аргуудыг хослуулна...'

1990 оноос органик бүтээгдэхүүний зах зээл өсөж эхэлсэн бөгөөд Органик Судалгааны Төвөөс гаргасан судалгаагаар 2009 оны байдлаар хэмжээ нь $55 тэрбумд хүрээд байгаа юм. Дэлхийн нийт газар тариалангийн зориулалттай талбайн 0.9 хувь нь органик аргаар зохион байгуулагдсан бөгөөд энэ нь ойролцоогоор 37,000,000 га болж байгаа юм (2009) (see Willer/Kilcher 2011).

TүүхЗасварлах

Арга зүйЗасварлах

ХөрсЗасварлах

Хортон шавьжтай тэмцэхЗасварлах

===Шилжмэл гентэй организм

СтандартуудЗасварлах

Эдийн засагЗасварлах

Үйлдвэрлэгчдийн тархсан байдалЗасварлах

ӨсөлтЗасварлах

Бүтээмж, ашиг тусЗасварлах

Ажиллах хүчЗасварлах

Органик хөдөө аж ахуй нь уламжлалт аргаас илүү их ажиллах хүч шаарддаг учир орон нутагт ажлын байрыг бий болгоно.

Гадаад хүчин зүйлсЗасварлах

ПестицидЗасварлах

Хүнсний чанар, аюулгүй байдалЗасварлах

Хувцасны чанар, аюулгүй байдалЗасварлах

Хөрс хамгаалахЗасварлах

Цаг уурын өөрчлөлтЗасварлах

Биологийн олон янз байдалЗасварлах

Худалдаа, зах зээлЗасварлах