Олигополи — Нэг төрлийн буюу хоорондоо ялгаатай бараа бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг цөөн тооны компаний эдийн засаг юм.

Лавлах холбоос засварлах

Гадны холбоос засварлах

Загвар:Микро эдийн засаг