« Одод орчих хязгаар » — 1990 онд бүтсэн Монголын уран сайхны кино.