Ода Нобүнага (япон. 織田信長) нь 16-р зууны сүүлч, байлдаант эрин үеийн (сэнгокү жидаи) төгсгөлд Японыг нэгтгэх гэж оролдож байсан хүчирхэг феодал ноёдын нэг юм.