Нямын Жагварал

Нямын Жагварал - БНМАУ-ын АИХ-ын тэргүүлэгчдийн даргын үүрэг гүйцэтгэгч.