Нисэх онгоцны буудал

Нисэх онгоцны буудалнисэх онгоцны буух, нисэх талбай бүхий зогсоол.

Нисэх онгоцны буудал