«Нарны унага» — 1984 онд Монгол улсад монгол хэлээр бүтсэн уран сайхны кино.