Нарийн тайж

Нарийн тайж нь Барсболд хааны хөвгүүн юм. Түүний талаар мэдээ хомс байдаг. Зарим бичигт Баяндар Нарин тайж гэж бичдэг.