Надир Мухаммад хан

Надир Мухаммад (1594-1651) — 1642-1645 оны Бухарын эзэн, Бухарын хант улсын аштархан овгийн дөрөвдүгээр хан.