Муж гэдэг нь засаг захиргааны том нэгж юм.

Зарим мужийг колоничлолын гүрнүүд зохиомлоор үйлдвэрлэж байхад зарим нь өөр өөрийн угсаа гарал бүхий орон нутгийн бүлгүүдийг байгуулжээ. Олонх нь төв эсвэл холбооны эрх мэдлээс хараат бус өөрийн эрх мэдэлтэй байдаг, ялангуяа Канад. Хятад, Франц зэрэг бусад орнуудад мужууд нь төв засгийн газар байгуулах нь маш бага бие даасан байдалтай байдаг.


Stub icon

Энэ өгүүлэл дутуу дулимаг бичигджээ. Нэмж гүйцээж өгөхийг хүсье.